Shoshin Dojo

Szkoła japońskich sztuk walki Shoshin Dojo została założona w 2009 roku przez Krzysztofa Machnika, z inicjatywy sensei Tomasza Krzyżanowskiego, prezesa AAI-Polska Aikido. Przez kolejne lata rozwija się dynamicznie zapewniając codzienny, intensywny trening Aikido, jak i organizując cyklicznie seminaria i warsztaty szkoleniowe.

W 2014 roku w listopadzie po raz pierwszy zbiera się grupa zainteresowana treningiem Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. Rozpoczynają się pierwsze treningi ken-jutsu. W marcu 2015 roku, za zgodą Tetsutaka Sugawara shihan, Dojo zaczyna oficjalnie organizować zajęcia Katori pod nadzorem sensei Adama Adamskiego, który od tamtej pory regularnie przyjeżdża do Polski.

W 2019 roku sensei Krzysztof Machnik, jako pierwsza osoba w Polsce otrzymuje Mokuroku Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu linii Sugawara, stając się pierwszym instruktorem tej odmiany Katori w kraju. W tym samym roku, pod wpływem jednego z ćwiczących Shoshin Dojo, sensei wychodzi z inicjatywą poszerzenia działalności Dojo o kaligrafię japońską. Odbywa się pierwsze spotkanie grupy studyjnej Shodo. Jest to pierwszy krok, by w Dojo można było realizować zasadę Ken-Zen-Sho (zasadę opisującą jako idealny trening człowieka taki, który składa się z trzech sfer: fizycznej, mentalnej i artystycznej).

Co to znaczy Shoshin Dojo?

Dojo znaczy dosłownie miejsce drogi i jest używane w tradycji japońskich Budo jako szkoła (miejsce). Podczas gdy ten termin pojawia się powszechnie w sztukach walki i jego znaczenie łatwo znaleźć w internecie, Shoshin nie jest już tak łatwo spotykany.

Shoshin znaczy dosłownie „Świadomość początkującego”. Pojęcie pierwotnie zaczerpnięte z Buddyzmu Zen zakorzeniło się w życiu wojownika oznaczając postawę wobec treningu. Postawa Shoshin cechuje się otwartością, pilnością i szczerością. Wykazuje zaangażowanie do treningu i świadome dążenie do zgłębiania sztuki i poszerzania swej wiedzy. Mówi się, że w duchu Shoshin powinno się rozpoczynać swój trening i w nim trwać do końca życia. Każdy trening, niezależnie od poziomu zaawansowania, może nieść nowe doświadczenia i wiedzę. Takie podejście gwarantuje owocny trening, zarówno ciała jak i umysłu, tak niezbędny w sztukach walki.