Grupa studyjna shodo

Krzysztof Machnik sensei kaligrafią japońską zainteresował się już w 2008 roku. W kaligrafii jest samoukiem. Przez lata gromadził książki i materiały związane z shodo, jak również sprzęt do kaligrafii. W 2019 roku, pod wpływem jednego ze swoich ćwiczących, postanawia założyć grupę studyjną, której celem będzie wymiana informacji o kaligrafii, organizacja zajęć oraz warunków do ćwiczenia shodo. Tak powstaje Grupa studyjna Shodo Shoshin Dojo Gdańsk. Grupa studyjna Shodo ma na celu przede wszystkim:
  • Zebranie osób zainteresowanych kaligrafią japońską
  • Zorganizowanie sprzętu do ćwiczenia kaligrafii
  • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu treningu kaligrafii
  • Umożliwienie treningu „ken-zen-sho” w Shoshin Dojo